Kategoria: literatura

 • Niezainteresowani polemiką

  Niezainteresowani polemiką

  Jeśli ktoś zastanawiał się, jaki jest problem z podejściem wielu osób z polskiego środowiska literaturoznawczego i krytycznoliterackiego (nie wszystkich!) do slamu i literatury mówionej, to dobrym przykładem jest redakcja „Małego Formatu”: środowiska te są po prostu niezainteresowane polemiką. Pismo to, jak donosi Culture.pl slam zorganizowało jako sposób promocji swojego pierwszego numeru (sic!) w 2017 roku…

 • O literaturze zaangażowanej, światopoglądach i sztucznej inteligencji – rozmowa z ChatGPT

  Co to znaczy, że literatura jest zaangażowana? Literatura zaangażowana to literatura, która ma na celu przedstawienie pewnych problemów społecznych lub politycznych i zachęcenie czytelników do podjęcia działań na rzecz ich rozwiązania. Jest to literatura, która wyraża poglądy lub przekonania autora na temat różnych kwestii, takich jak równość, sprawiedliwość, wolność itp. i stara się wpłynąć na…

 • O literaturze, jej celach, przyczynach i obiegu – rozmowa z ChatGPT

  Po co jest literatura i dlaczego jest literatura? Odróżnij te dwa pytania od siebie. Literatura jest formą sztuki, która obejmuje różne gatunki pisanego słowa, takie jak powieści, opowiadania, wiersze itp. Celem literatury jest przekazywanie idei, emocji, historii i przeżyć poprzez słowa. Może ona służyć do przekazywania różnych treści, takich jak pouczenie, zabawa, krytyka, opowieść o…