Tag: literatura zaangażowana

  • O literaturze zaangażowanej, światopoglądach i sztucznej inteligencji – rozmowa z ChatGPT

    Co to znaczy, że literatura jest zaangażowana? Literatura zaangażowana to literatura, która ma na celu przedstawienie pewnych problemów społecznych lub politycznych i zachęcenie czytelników do podjęcia działań na rzecz ich rozwiązania. Jest to literatura, która wyraża poglądy lub przekonania autora na temat różnych kwestii, takich jak równość, sprawiedliwość, wolność itp. i stara się wpłynąć na…