Kategoria leksykonu: Humanistyka cyfrowa

 • Czym jest hive mind?

  Hive mind to pojęcie, które może mieć kilka różnych znaczeń w zależności od kontekstu, w jakim się je używa. Jedno z popularniejszych znaczeń tego terminu odnosi się do koncepcji “mózgu roju”, która opisuje sposób, w jaki grupa ludzi lub organizmów może wspólnie działać jako jedność, niezależnie od tego, czy są one fizycznie połączone czy też…

 • Jaka jest różnica między rzeczywistością wirtualną a rzeczywistością rozszerzoną?

  Rzeczywistość wirtualna (Virtual Reality – VR) to symulacja rzeczywistości, która jest tworzona i wyświetlana za pomocą urządzeń elektronicznych, takich jak gogle VR lub kontrolery ruchu. Rzeczywistość wirtualna jest całkowicie odseparowana od rzeczywistości i pozwala użytkownikowi na interakcję z wirtualnymi obiektami i środowiskami za pomocą ruchów ciała lub specjalnych urządzeń do sterowania. Rzeczywistość rozszerzona (Augmented Reality…

 • Co to jest VUI?

  VUI to skrót od Voice User Interface, czyli interfejs użytkownika głosowego. Jest to sposób komunikacji między użytkownikiem a urządzeniem, w którym użytkownik wymienia komunikaty głosowe z urządzeniem, a urządzenie odpowiada na te komunikaty za pomocą głosu lub innych sygnałów wizualnych lub dźwiękowych. VUI jest często używane w urządzeniach takich jak asystenci głosowi, telefony komórkowe i…

 • Czym są dane kulturowe?

  Dane kulturowe to informacje, które są związane z kulturą, historią, obyczajami, tradycjami i sposobem życia danego społeczeństwa lub grupy ludzi. Mogą to być dane dotyczące języka, muzyki, sztuki, literatury, architektury, rytuałów, zwyczajów, zasad zachowania się i innych aspektów kultury. Dane kulturowe są ważne, ponieważ pomagają nam lepiej zrozumieć różne grupy ludzi i ich sposób myślenia…

 • Humanistyka – co to?

  Humanistyka to dziedzina nauki, która zajmuje się badaniem ludzkiej kultury, umiejętności i doświadczenia. Obejmuje ona różne dyscypliny, takie jak literatura, języki, historia, filozofia, sztuka czy antropologia. Celem humanistyki jest zrozumienie i interpretacja ludzkich doświadczeń i działań oraz ich umiejscowienie w kontekście kulturowym i historycznym. Humanistyka stanowi ważne narzędzie do badania i zrozumienia naszej własnej kultury…

 • Czym jest rekapitulacja w humanistyce cyfrowej?

  Rekapitulacja jest operacją na danych kulturowych, która jest rodzajem powtórzenia i umocnienia dotychczasowego stanu rzeczy. Na przykład wierna inscenizacja historyczna umacnia dotychczasowy obraz bitwy zachowany w kulturze. Adaptacja filmowa, która skupia się na wierności oryginałowi, wykorzystuje wiele rekapitulacji (np. bohaterowie i bohaterki mówią językiem książki). Ponieważ jednak mamy do czynienia z nowym kontekstem (zmiana medium,…

 • Czym jest reinterpretacja w humanistyce cyfrowej?

  Reinterpretacja jest operacją na danych kulturowych, która powoduje zmianę dotychczasowego rozumienia tych danych. Na przykład poezja cybernetyczna wprowadza kod jako warstwę wiersza, konsola Nintendo Switch zmienia kategorię konsol do gier w ten sposób, że jest jednocześnie konsolą przenośną i stacjonarną, natomiast Cirque du Soleil rozwija koncepcję cyrku artystycznego, który staje się medium korzystającym dużo mocniej…

 • Czym jest konstruktywizm?

  Konstruktywizm to podejście do poznania i nauki, które twierdzi, że ludzkie poznanie nie jest bezpośrednim odzwierciedleniem rzeczywistości, lecz jest tworzone przez nasze umysły na podstawie doświadczeń i wiedzy, które posiadamy. Konstruktywizm uważa, że ludzie nie są biernymi odbiornikami informacji, ale samodzielnie tworzą swoje wyobrażenia o rzeczywistości na podstawie tego, co widzą, słyszą i przeżywają. Konstruktywizm…

 • Czym jest humanistyka cyfrowa?

  Humanistyka cyfrowa (ang. Digital Humanities) to interdyscyplinarne podejście do badań nad kulturą, które łączy tradycyjne metody badawcze z nowoczesnymi narzędziami cyfrowymi. Humanistyka cyfrowa zajmuje się badaniem i interpretacją cyfrowych danych oraz ich zastosowaniem w różnych dziedzinach, takich jak literatura, historia, językoznawstwo, sztuka czy antropologia. Obejmuje ona również tworzenie narzędzi i metod do digitalizacji, przechowywania i…